Nhà máy Tour - sản phẩm Hà Bắc Jiuzhou Metal Co, Ltd

Tham quan nhà máy

Xưởng

6CD1F1A3CD7CB8DD7381AEA267B06909
0778FFA0FC656DBFCBA3819B4C18E1C8
4234
FA2D74D84BADCDF2F47E7EC5B6DA53E2

Các nguyên liệu  & Finished products workshop

33
8112016
81120
1811201

WhatsApp Online Chat !